Vilken information samlar vi in och varför?

Vi samlar främst in din information för att erbjuda dig varor på vår hemsida och för att kunna skicka dina beställningar hem till dig. Med detta följer att vi även måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund av lagkrav. Utöver detta behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror du är intresserad av.

Information som du lämnar till oss

  • När du skapar en profil på Randomtshirts.se. Namn, adress, email och telefonnummer
  • När du genomför ett köp. Information om din betalning.
  • När du är i kontakt med oss. Kommunikation med kundtjänst och serviceärenden

Information vi samlar om dig:

  • Aktivitet på Randomtshirts.se (cookies)

Varför och hur länge vi behandlar din information

För att vi ska kunna leverera varor till dig, eller för att sedan följa upp ett kundservice ärende, så innebär det att vi behöver behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

Syftet med behandlingen

Rättslig grund för
behandlingen

Hur länge sparar vi
uppgifterna?

Din profil på Randomtshirts.se samt historik för ordrar,
kommunikation och serviceärenden.
Samtycke Tills du väljer att ta bort
din profil
Nyhetsbrev och riktade annonser Samtycke Tills du drar tillbaka ditt
samtycke (opt-out)
För att administrera ditt köp och leverera varor Nödvändigt på grund av
avtal
3 år (+ leveranstiden)
Utföra och hantera serviceärende Nödvändigt på grund av
avtal
3 år
Kommunikation med kundservice Berättigat intresse 3 år
För felsökning, dataanalys, statistik och motverka
missbruk (10 dagar)
Berättigat intresse 3 år
Bokföring av transaktioner Rättslig skyldighet 7 år

Marknadsföring och annonsering

Vi kan komma att dela information med annonspartners för att skicka reklammeddelanden till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll. Detta gör vi för att annonserna ska innehålla mer relevanta produkter som kan vara av intresse för dig och för att förstå hur användare interagerar med annonser.

Vänligen se avsnittet Cookie Policy nedan för information om de cookies och annan teknik som vi och tredje parter använder för att förse dig med mer relevanta annonser och för att läsa mer om vilka val du kan göra.

Profilering för direkt marknadsföring

När du besöker Randomtshirts.se så använder vi oss av din aktivitet där för att förbättra urvalet av produkter som du ser. Vi erbjuder väldigt många olika produkter och vi vill gärna hjälpa dig med att visa det som vi tror är mest relevant för dig. Samma princip använder vi oss av när vi marknadsför via andra kanaler som Facebook eller andra s.k. ”banners”.

Du kan ändra dina inställningar via din webbläsare så att du inte får anpassade annonser, du kan läsa mer om detta i vår Cookie Policy. Däremot kommer vi fortfarande annonsera på Facebook och Google så du kommer fortfarande se våra annonser, men den kommer i så fall inte anpassas efter vad vi tror du tycker är mest intressant.


Vilka vi delar din information med

Tjänsteleverantörer och andra

Vi på Randomtshirts.se har till största del egen teknik för att kunna förmedla våra produkter till dig. Men i några få undantag så behöver vi anlita utomstående parter (exempelvis mailutskick eller olika betallösningar) men då ser vi också till att säkerställa att de håller minst lika bra dataskydd för dina uppgifter som vi gör.

Transport och logistikföretag

När du har köpt en vara hos oss behöver vi sedan skicka den till dig. För detta syfte delar vi din adressinformation med några andra aktörer för att du ska kunna få hem varan i brevlådan. Fast vi ser såklart till att säkerställa att dessa aktörer håller minst ett lika gott skydd för dina uppgifter som vi gör.

Överföringar till andra länder

Randomtshirts.se använder framförallt tjänsteleverantörer i Sverige och ett fåtal andra inom EU. I undantagsfall kan vi använda tjänsteleverantörer med verksamhet utanför EU varav tredjelandsöverföring av en del data kan förekomma. I sådant fall använder vi endast leverantörer som är anslutna till ramverket “EU-US Privacy Shield Framework” som gör att de överföringar som sker omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.

Vill du ha mer information om hur ramverket fungerar kan du läsa mer på Privacy Shields hemsida: https://www.privacyshield.gov/welcome

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den

  • Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig. Du kan logga in på din profil på Randomtshirts.se och själv göra ett registerutdrag på all data vi har lagrad om dig. Är det så att du inte har en profil kan du skicka din begäran om registerutdrag till system@Randomtshirts.se.
  • Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.
  • Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke, om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas. Du kan logga in på din profil på Randomtshirts.se och själv radera ditt konto med tillhörande uppgifter. Vi kommer däremot behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga för.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi skickar din data till en annan organisation, eller att få ut den själv i ett vanligt förekommande format (XML, JSON, CSV, HTML). Du kan logga in på din profil på Randomtshirts.se och själv göra ett registerutdrag på all data vi har lagrad om dig. Är det så att du inte har en profil kan du skicka din begäran om registerutdrag till system@Randomtshirts.se.
  • Rätt att invända mot behandling. När vi behandlar din information på grunden “legitimt intresse” så har du rätt invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation och som vi inte rimligen hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dem skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina uppgifter.
  • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Men du har oavsett alltid rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen vilket du hittar mer information om här; https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

Säkerhet kring din information

Randomtshirts.se sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Randomtshirts.se vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och dataskyddsförordningen.

Barn

Våra tjänster riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är under 13 år. Om du är förälder till ett barn och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på system@randomtshirts.se så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter.

Cookiepolicy

När du besöker vår hemsida kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Randomtshirts.se använder cookies för att underlätta din användning av hemsidan och för att inhämta information såsom statistik om besökare av hemsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla, förbättra hemsidan och för att du ska se mer relevanta produkter. Mer information om hur vi använder Cookies kan du läsa om i vår Cookie Policy.

Kontaktuppgifter

BLK Media, org.nr. SE7206051539, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på system@randomtshirts.se.